Return to site

Kompletan pregled imigracije u Crnu Goru.

Imigracija u Crnu Goru.

Počinjemo niz članaka o Crnoj Gori, ključnim brojkama i korisnim informacijama koje morate znati ako razmišljate o tome da se preselite u ovu zemlju ili ovdje pokrenete sopstveni biznis. Ako Crnu Goru smatrate svojom sljedećom životnom destilacijom, morate da se pobrinete za vašu boravišnu dozvolu.

„Jednom kada osoba prihvati ljepotu ove zemlje, u mnogim slučajevima, nema povratka. Kombinacija zapanjujućih pejzaža, vodenih površina, istorije i kulturnih tradicija čini zemlju jednom od onih jedinstvenih lokacija na zemlji koje ljudi biraju kao svoju dugoročnu lokaciju. Pored toga, statistika pokazuje da je „indeks troškova života“ „vrlo nizak“ i iznosi 40 bodova, dok je „kvalitet života“ „visok“ i dostiže 135 bodova. Drugim riječima, u Crnoj Gori je relativno jeftino živjeti, a dobro zdravlje, komfor i sreća su svuda oko nas.

Imigracija u Crnu Goru može biti brza i prilično ju je lako organizovati. Procedure su transparentne, a većina propisa je jasna. Nažalost, internet je prepun različitih priča, uključujući zastarjele propise i pogrešna tumačenja. Ako se odlučite za preseljenje u Crnu Goru, savjetujemo vas da radite samo sa zvaničnim institutima, profesionalnim advokatima i/ili sertifikovanim računovođama, koji dobro poznaju zakon i rade u skladu sa njim. Klonite se takozvanih posrednika ili nejasnih konsultantskih firmi, ljudi bez očigledne pozadine.

Kada je riječ o vladinim institucijama, sudovima i lokalnim opštinama, od suštinske je važnosti raditi sa licenciranim stručnjacima, koji imaju najnovija saznanja, rade sa sigurnim računovodstvenim softverom, pokazuju cjelokupno upravljanje, stvarne izjave klijenata i pružaju pouzdane reference. Takvi profesionalci će vam davati uputstva i pružati podršku na putu odgovarajuće integracije u crnogorsko društvo za vas i vašu porodicu. Ako se odlučite da imigrirate i/ili pokrenete novu kompaniju u Crnoj Gori, igrajte na sigurno, spriječite greške i ne prihvatajte neizvjesne povoljne ponude, jer jeftina kupovina ne postoji“.

Pitaćete „Šta tačno treba da uradim?“. U nastavku, dijelimo sa vama procedure, koje se sastoje od obaveznih koraka koje morate preduzeti da biste podnijeli zahtjev za vašu boravišnu dozvolu, što se obično obavlja uz smjernice stručnjaka, nakon što odlučite da se dugoročno preselite u Crnu Goru.

Za prvi boravak stranaca na osnovu zaposlenja, sezonskog rada ili prekograničnih usluga, potrebno je da prikupite i podnesete sljedeća dokumenta da biste podnijeli zahtjev za boravišnu dozvolu (boravak):

Korak 1. Izvršiti prijavu boravišta.

Korak 2. Pisana ponuda poslodavca za zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu.

Korak 3. Dokaz o stečenom stepenu obrazovanja i kvalifikaciji (nostrifikovana diploma).

Korak 4. Ljekarsko uvjerenje – izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

Korak 5. Zdravstveno osiguranje (polisa osiguranja u Crnoj Gori ili zdravstvena knjižica).

Korak 6. Dokaz o obezbijeđenom smještaju – list nepokretnosti, izjava stanodavaca i list nepokretnosti, potvrda poslodavca o kolektivnom smještaju kod preduzetnika ili preduzetnika registrovanog za pružanje usluge smještaja (ili druga veza između vlasnika stana i zakupoprimca).

Korak 7. Dokaz o sredstvima za izdržavanje – dokaz o posjedovanju sredstava na računu, dokaz o ličnim primanjima po osnovu radnog angažmana u posljednja tri mjeseca ili potvrda poslodavca o primanju zaposlenog. Neophodno je da stranac posjeduje novčana sredstva ili potvrdu/izjavu u iznosu od najmanje 10 € za svaki dan zahtijevanog boravka.

Korak 8. Uplata na račun: 825-50-71, model 05 – 5,00 eura.

Korak 9. Uplata na račun: 825-42-95, model 05 – 60,00 eura.

Korak 10. Dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Korak 11. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Korak 12. Fotokopija pasoša ili biometrijske lične karte.

Korak 13. Dokaz iz CRPS-a – dokaz o registraciji pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u Crnoj Gori (izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata).

Nijedan dokument ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Imajte na umu da su ovi koraci za prvi boravak za strance na osnovu zaposlenja, sezonskog rada. Prekogranične službe zahtijevaju dodatna dokumenta na osnovu vrste posla, ugovora o saradnji itd.

Privremeni boravak radi zapošljavanja i rada

Za produženje privremenog boravka radi zapošljavanja i rada, moraćete da podnesete sljedeća dokumenta:

Korak 1. Važeća putna isprava ili lična karta,

Korak 2. Pisana ponuda poslodavca.

Korak 3. Ljekarsko uvjerenje,

Korak 4. Dokaz o plaćenim poreskim obavezama i doprinosima,

Korak 5. Dokaz o stečenom nivou obrazovanja – nostrifikovana diploma

Korak 6. Uplata na račun: 825-50-71, model 05 – 5,00 EUR,

Korak 7. Uplata na žiro račun: 825-42-95, model 05 – 30,00 eura.

Korak 8. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Na kraju, potreban je dokaz o stečenom stepenu obrazovanja i kvalifikaciji (nostrifikovana diploma). Treba da donesete novu potvrdu Ministarstva prosvjete da je diploma još uvijek u proceduri od prvobitnog zahtjeva ili da donesete konačno rješenje o nostrifikaciji diplome Ministarstva prosvjete.

Prvi boravak po osnovu spajanja porodice

Spisak dokumenata za prvi boravak po osnovu spajanja porodice:

Korak 1. Izvršiti prijavu boravišta.

Korak 2. Fotokopija pasoša – prve stranice (neovjerena). Sve stranice su potrebne npr. u Podgorici i Baru, u nekim drugim opštinama je dovoljna prva stranica.

Korak 3. Vjenčani list ili izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 mjeseci za dijete (za strane isprave, potreban je prevod od strane sudskog tumača). Potrebno je čak i za mlađe dijete, ne važi strogo pravilo „starije od 6 mjeseci“.

Korak 4. Kopija isprave lica sa kojim se traži spajanje boravka (važeći boravak).

Korak 5. Zdravstveno osiguranje na 30 dana.

Korak 6. Dokaz o obezbijeđenom smještaju (podstanarski ugovor ili list nepokretnosti).

Korak 7. Dokaz o sredstvima za izdržavanje – (dokaz o posjedovanju sredstava na računu, dokaz o ličnim primanjima po osnovu radnog angažmana ili radnog angažmana supružnika/oca u posljednja tri mjeseca ili potvrda poslodavca o primanju zaposlenog supružnika/oca). Neophodno je da stranac posjeduje novčana sredstva ili potvrdu/izjavu u iznosu od najmanje 10 € za svaki dan zahtijevanog boravka.

Korak 8. Dokaz da u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci za krivično djelo. Ovo je potrebno za djecu od 14 godina i stariju.

Evo još opcija kako možete dobiti boravišnu dozvolu u Crnoj Gori:

 • Prvi privremeni boravak po osnovu braka sa crnogorskim državljaninom.
 • Produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, tj. braka sa crnogorskim državljaninom.
 • Privremeni boravak po osnovu vlasništva nad nekretninom.
 • Privremeni boravak po osnovu obrazovanja (školovanje, učestvovanje u međunarodnim programima razmjene studenata ili u drugim omladinskim programima, specijalizacija, obuka za sticanje profesionalne kompetencije ili praktično osposobljavanje stranih državljana).
 • Stalno nastanjenje stranaca koji imaju 5 godina boravka u Crnoj Gori u kontinuitetu.
 • Privremeni boravak po osnovu naučno-istraživačkog rada.
 • Privremeni boravak radi liječenja.
 • Privremeni boravak iz humanitarnih razloga.
 • Privremeni boravak radi obavljanja vjerske službe.
 • Privremeni boravak po osnovu volontiranja u programu Evropski volonterski servis.
 • Privremeni boravak radi boravka lica bez državljanstva.
 • Privremeni boravak na osnovu drugih događaja, u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK